12 de març 2015

TREBALLAM LES FRACCIONS


Què és una fracció ?

És una part d'un tot i es representa mitjançant  nombres enters: 1/6

El nombre 1 és el numerador i representa les parts del total que s'agafen

El nombre 6 és el  denominador i representa les parts en que es divideix 

la unitat.
                                               
Ón podem trobar fraccions al nostre voltant? Mirem aquests  vídeos per que ens ho expliqui un poc més.

Aquí vos deix un joc de les fraccions


Escriure fraccions