17 de juny 2018

GEOMETRIA

EL TREBALL DE GEOMETRIA S'HA PROGRAMAT EN TREBALL COOPERATIU.

PLA DE FEINA:
 •  ELABORACIÓ DEL GUIÓ DE LA TASCA AL QUADERN DE MATEMÀTIQUES.

 •  REALITZACIÓ DE LA TASCA.
 • UTILITZACIÓ DELS INSTRUMENTS NECESSARIS: REGLE, COMPÀS.
 • AUTOAVALUACIÓ DE LA TASCA, SEGONS RÚBRICA.
CADA ALUMNE AVALUA LA SEVA PRÒPIA TASCA I CALCULA LA NOTA.
D'AQUESTA MANERA HEM APRÈS A OPERAR AMB DECIMALS: SUMAR, RESTAR I MULTIPLICAR.
 • RÚBRICA TREBALL GEOMETRIA.

 • ÍTEMS AVALUABLES
  SI
  NO
  NOTA
  1,429 c/ítem
  TASCA RECTES  TASCA PERÍMETRE I ÀREES  TASCA CIRCUMFERÈNCIA  UTILITZACIÓ DE REGLE I COMPÀS  PASSATEMPS  ORDRE I NETEJA DE LES TASQUES  ENTREGA EN EL TERMINI  TOTAL NOTACap comentari:

Publica un comentari a l'entrada