18 de maig 2020

CONCURS VOLUNTARI PLA DE FRUITES


L’alumne guanyador rebrà una Tablet i una senalla de productes frescs i de proximitat.

Aquesta any escolar hem formar part de la campanya “Pla de fruites”, que promociona el consum de fruita, hortalissa i làctics entre la població escolar i per aquest motiu, rebíem fruita pels alumnes i una sèrie d’activitats impartides per l’equip de promoció agroalimentaria de Semilla com a mesura d’acompanyament a aquest pla de fruites.

Ara, i adaptant-nos a la nova situació que vivim, no volem deixar de banda la promoció del producte fresc i de proximitat, per aquest motiu ens proposen un concurs.
La creació d’un Logo de: PROGRAMA ESCOLAR (referit al programa escolar de consum de fruita, hortalissa i làctics que hem dut a terme).
Si voleu participar al concurs, heu de fer entrega del logotip dissenyat abans de dia 22 de Maig de 2020. Vos resumim les bases del concurs i vos animam a participar.

MECÀNICA DEL CONCURS:
- Aquest concurs va dirigit a alumnes de 3r de primària fins a 6è de primària. 
- L’alumne que vulgui participar haurà de crear un LOGO que ha de combinar un dibuix o
símbol amb les paraules ” PROGRAMA ESCOLAR” , amb elements, colors o imatges referides al programa escolar de fruita, hortalissa i làctics. 
- No es tracta d’un dibuix, sinó d’un LOGOTIP, que serà imprès en totes les publicacions i
material didàctic que realitzi la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, relacionades amb el PROGRAMA ESCOLAR DE FRUITES , HORTALISSES I LACTICS. 
- La mida del LOGO ha de ser de 10 cm x 10 cm que equivalen a 1080 píxels d’amplada i 1080
píxels d’altura. - Els alumnes que hi vulguin participar, hauran d’enviar una fotografia del logotip que han dissenyat al següent mail: promocio@semilla-caib.es 
- La data màxima per enviar la fotografia amb el logotip es el 22 de maig de 2020 - El guanyador es comunicarà abans del dia 10 de juny.

PREMIS :
S’estableixen 2 premis. Un per l’alumne guanyador, i un per l’escola.
- L’alumne guanyador: Una Tablet i una senalla de productes frecs i de proximitat.
- Per l’escola : Es farà entrega d’un hivernacle, perquè es pugui continuar i ampliar aquest
projecte, sempre i quant es pugui instal•lar. En cas contrari es canviaria per un hort vertical, una taula de cultiu, o d’altres elements del mateix valor que l’escola pogués necessitar.

JURAT:
- Directora general de polítiques per a la Sobirania Alimentaria. 
- Directora Gerent de SEMILLA. 
- Responsable de comunicació de la Conselleria d’Agricultura , Pesca i Alimentació. 
- Membre de l’àrea de promoció agroalimentària de SEMILLA. 
- Un representant de FAPA.

ÚS I TITULARITAT:
La propietat industrial del logotip premiat serà de la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació, i es reserva el dret d'inscriure'l en el Registre de Marques a nom de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La propietat intel•lectual dels logotips premiats serà en exclusiva, disposant de la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació plena disposició, i el drets exclusius de divulgació, publicació, reproducció, comunicació pública, transformació, i explotació de l’obra sense més limitacions que les establertes en la Llei de propietat intel•lectual, regulada en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. En conseqüència el tutor de l’alumne premiat i el tutor legal de l’alumne premiat permeten la seva inscripció en el Registre General de la Propietat Intel•lectual, a nom de la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació que podrà utilitzar o cedir a qualsevol entitat o persona física o jurídica, per a qualsevol finalitat o activitat l’ús dels logotips premiats.

CONDICIONS i BASES :
- Ser alumne del centre escolar participant del PLA DE FRUITES. 
- L’alumne ha de ser l’autor del logotip , el tutor del qual autoritza de forma expressa la
reproducció, distribució, transformació, comunicació i posada a disposició de SEMILLA (CONSELLERIA D’AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ) la reproducció tècnica i audiovisual del seu treball. 
- Les dades del concursant seran visibles dins la promoció de la campanya. 
- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents bases, així com el criteri dels organitzadors en la resolució de qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Quan es faci l’enviament de la fotografia per correu electrònic s’ha d’emplenar la següent informació:
El Sr./ La Senyora........................................... (pare/mare/tutor) amb DNI ............................. i telf..........................amb aquest correu electrònic autoritzo al meu (fill/a /alumne) a participar en el CONCURS PROGRAMA ESCOLAR “PLA DE FRUITES” 2020 de disseny d’un logotip sobre el programa escolar de fruita, hortalissa i làctics, i per això accepto les bases del concurs.

Correu per a l’enviament: promocio@semilla-caib.es
Equip de Promoció Agroalimentària Serveis de Millora Agrària i Pesquera Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació C. Eusebi Estada, 145. 07009 – Palma

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada